Toegankelijkheidsverklaring Raadsinformatiesysteem

Gemeente Eindhoven streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Raadsinformatiesysteem (RIS), die valt binnen de verwerkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Stel je vraag