Melding of ontheffing bouwhinder

Met een ontheffing of melding mag je op maandag tot en met zaterdag tussen 19:00 en 7:00 uur en op zon- en feestdagen apparaten voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden gebruiken die kunnen zorgen voor (ernstige) overlast door geluid of trillingen. Ook mag je met een ontheffing of melding acties uitvoeren die ernstige hinder kunnen veroorzaken voor de omgeving.

Wanneer je een ontheffing of melding nodig hebt, zie je in onderstaand stroomschema.

Of ben je op zoek naar

Stap voor stap

  1. Doorloop het stroomschema.
  2. Maak melding of vraag ontheffing aan.
  3. Betaal de kosten.