Verhuizen naar een andere gemeente

Vertrek je uit Eindhoven naar een andere Nederlandse gemeente? Dan hoef je dat niet aan ons door te geven.

Je schrijft je binnen 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na je verhuizing in bij je nieuwe woongemeente. Je nieuwe gemeente past je adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP).