Verhuizen naar een andere gemeente

Vertrek je uit Eindhoven naar een andere Nederlandse woonplaats? Dan hoef je dat niet aan ons door te geven.

Heb je een hulpmiddel vanuit de Wmo (bijv. een rolstoel)? Vraag dan aan de gemeente in je nieuwe woonplaats of je het hulpmiddel kan meeverhuizen. Dan hoef je het in je nieuwe woonplaats niet opnieuw aan te vragen.

Je schrijft je binnen 4 weken vóór of op zijn laatst 5 dagen na je verhuizing in bij je nieuwe woonplaats. Je nieuwe gemeente past jouw adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Stel je vraag