Chat met ons

Wmo begeleiding

Inwoners van de gemeente Eindhoven die ondersteuning nodig hebben bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en participatie kunnen gebruik maken van Wmo begeleiding.

Sinds 1 april 2022 heeft de gemeente nieuwe contracten afgesloten met aanbieders van Wmo begeleiding.