Omwisselen buitenlands rijbewijs voor Nederlands rijbewijs

Heb je een rijbewijs van een van de lidstaten van de Europese Unie (EU) of uit Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland (Europese Vrijhandels Associatie (EVA) landen)? Dan mag je het in Nederland maximaal 15 jaar gebruiken (gerekend vanaf afgifte in het buitenland). Daarna moet je het omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Voorwaarde is wel dat het rijbewijs geldig is.

Stap voor stap

  1. Maak een afspraak.
  2. Kom met de benodigde documenten naar het Inwonersplein.
  3. We sturen je een berichtje zodra je je Nederlandse rijbewijs kunt ophalen.

Voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE geldt een maximale termijn van 5 jaar. Is de genoemde periode voorbij of korter dan 2 jaar, op het moment van inschrijving in Nederland? Dan mag je - vanaf je inschrijving in Nederland - nog 2 jaar in Nederland rijden met het buitenlandse rijbewijs.

Heb je een rijbewijs uit een ander land? Dan mag je er maximaal 185 dagen mee rijden, vanaf de dag van je inschrijving in Nederland. Daarna leg je een examen af voor een Nederlands rijbewijs.

Meer informatie vind je op rdw.nl.

Stel je vraag