Chat met ons

Vergroening van het centrum

Eindhoven is de groenste van de grote vijf steden van Nederland en dat groene karakter is erg belangrijk. Groen is namelijk onmisbaar voor de leefbaarheid (klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid) van de stad en draagt bij aan de identiteit van Eindhoven.

Hoewel de stad een sterke groenstructuur heeft, is niet iedere wijk even groen. Over de hele stad genomen bestaat 44% van de oppervlakte uit groen. Voor het gebied binnen de ring is dat slechts 18%. En van het vergrote centrumgebied (Tramstraat, Witte Dame, Emmasingelkwadrant en De Bergen) is maar 9% groen.

Daarbij komt dat de Eindhovense bevolking groeit. Er worden tot 2040 binnen de Ring 21.000 nieuwe woningen gebouwd. Dat komt neer op een behoefte van 16,8 hectare extra groen (in lijn met het huidige beleid om 8m2 per woning toe te voegen).

Het Groenplan Centrum biedt een strategie om deze uitdagingen aan te pakken. Het doel is om de leefbaarheid te bevorderen door de groenstructuur van het centrum te versterken en de stad beter te verbinden met groene ruimtes.

Uitvoeringsstrategie

De vergroening van het centrum wordt opgedeeld in plannen voor de korte termijn en plannen voor de middellange termijn.