Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE)

Ben je als hulpverlener betrokken bij een inwoner waarvan de hulp niet goed loopt? Dreigt de situatie te verslechteren en loopt de inwoner of de omgeving mogelijk een veiligheidsrisico? Om dit soort situaties in goede banen te leiden werken we in Eindhoven met het AVE-model (Aanpak Voorkomen Escalatie). Wil je een situatie melden waar de hulpverlening niet goed loopt, dan kun je gebruik maken van het aanmeldformulier.