Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE)

Als hulpverlening niet goed loopt, zetten we in Eindhoven het AVE-model (Aanpak Voorkomen Escalatie) in om de situatie weer in goede banen te leiden. Ben je als hulpverlener betrokken bij een situatie die dreigt te verslechteren en mogelijk een veiligheidsrisico oplevert? Maak dan gebruik van het aanmeldformulier.

Stel je vraag