Triage AVE aanmelden

Je kunt als professional een casus rond een inwoner van de gemeente Eindhoven aanmelden bij het team “triage AVE” als:

  • De samenwerking tussen hulpverleners en/of instanties stagneert,
  • Interventies en/of plan van aanpak hebben geen effect en de onveiligheid neemt toe,
  • De zorg stagneert door weinig of effectieve samenwerking wat kan leiden tot escalatie
  • Er is (nog) geen casusregisseur betrokken maar er is wel sprake van meervoudige complexe casuïstiek die escaleert.
  • Huidige 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Dit formulier is niet bedoeld om bij een situatie van dakloosheid te gebruiken. De inwoner kan aangemeld worden bij het Regieteam+, e-mailadres: regieteam@eindhoven.nl
Dit formulier is bedoeld voor casusregisseurs. Neem contact op met de casusregisseur, hij/zij vult het formulier in.
Is het niet mogelijk om de casusregisseur te bereiken of is WIJeindhoven of het Regieteam+ nog niet bij de casus betrokken, dan kun je eventueel zelf het formulier invullen.