Zorg en ondersteuning

Heb je zorg of ondersteuning nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Neem dan contact op met WIJeindhoven. Zij gaan samen met jou op zoek naar de beste oplossingen.

Stap voor stap

  1. Je maakt een afspraak met WIJeindhoven.
  2. Je bespreekt de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning met een medewerker van WIJeindhoven.
  3. Je regelt samen met WIJeindhoven de aanvragen.

WIJeindhoven regelt namens de gemeente alle zorg en ondersteuning. Je kunt daar terecht voor hulpmiddelen, hulp in huis, jeugdzorg, wmo etc. Ook met vragen over gezondheid, opvoeding, werk, wonen, vervoer. Een medewerker van WIJeindhoven bespreekt samen met je wat er nodig is en wat je zelf kunt doen om te komen tot een oplossing. En wie je daar mogelijk bij kan helpen: familie, vrienden, buren of misschien een vrijwilliger. Als er hulp nodig is, regelen zij dat met jou.

Uitzondering

Ben je nieuw in Eindhoven en had je in je vorige woonplaats een hulpmiddel vanuit de Wmo? Neem dan rechtstreeks contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040 en vraag naar het Servicebureau Backoffice. Of stuur een e-mail naar unitwmo@eindhoven.nl met het verzoek om je hulpmiddel mee te verhuizen naar je nieuwe adres in Eindhoven. Je hoeft je dan dus niet eerst te melden bij WIJeindhoven.

Stel je vraag