Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Stap voor stap

  1. Je werkgever vraagt online de VOG aan.
  2. Je vult de aanvraag daarna verder in (met DigiD).
  3. Dienst Justis controleert jouw gegevens.
  4. Als alles akkoord is, ontvang je binnen 4 weken bericht van Dienst Justis.

Je hebt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig als je in je (nieuwe) baan gaat werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Als je werkgever eHerkenning heeft en aan de voorwaarden voldoet, kan deze online een VOG aanvragen. Als je werkgever de VOG heeft aangevraagd en het werkgeversdeel heeft ingevuld, krijg je een e-mail met een link om de vragenlijst online af te ronden. Zie voor meer informatie over de VOG aanvraag de website van Dienst Justis, justis.nl.

Hoe kan ik als rechtspersoon een VOG aanvragen?

Wil je als rechtspersoon een VOG aanvragen, doe dit dan rechtstreeks via het ministerie van Justitie en Veiligheid (justis.nl) of ondernemersplein.kvk.nl. Met een VOG Rechtspersonen kunnen bedrijven en stichtingen hun integriteit tonen aan partners, bedrijven en overheden.

Begin je een horecaonderneming? Vraag eerst een VOG aan met het formulier Aanvraag VOG horeca-ondernemers. Dit formulier is door ons vooringevuld. Daarna vraag je een exploitatievergunning aan.

Of ben je op zoek naar