Bedrijfskavels

Let op

Momenteel zijn er geen bedrijfskavels beschikbaar in Eindhoven.

Vlakbij Eindhoven Airport en op korte afstand van de A2 ligt het bedrijventerrein Park Forum West. Het terrein maakt deel uit van de moderne wijk ‘Meerhoven’. Kenmerkend voor het bedrijventerrein is de hoogwaardige uitstraling van de bebouwing en openbare ruimte. Het terrein heeft een (boven)regionale functie en is bestemd voor een gemengd bedrijvensegment.

Op Park Forum West was in totaal 41 hectare bouwgrond beschikbaar voor bedrijven met een milieucategorie 2 t/m 4. Voor de laatste 6 hectare zijn de bedrijven inmiddels geselecteerd. Daarmee zijn nu alle kavels uitgegeven.

Onder andere Makita, Interconnect, De Vries Project Design, IT&M, Brocacef en Innovent zijn al gevestigd op het bedrijventerrein Park Forum West

Stel je vraag