Arbeidsuitbuiting

Iedereen moet op een veilige en menswaardige manier zijn/haar werk kunnen doen. Helaas gebeurt dat niet altijd en komen we wel eens situaties van arbeidsuitbuiting tegen. Het gaat daarbij om een arbeidsrelatie waarbij mensen onder mensonwaardige omstandigheden werken, zoals veel te lange werkdagen met weinig rust, slechte arbeidsomstandigheden en veel te laag of geen loon. Bij arbeidsuitbuiting spelen dwang, geweld, dreiging, afpersing, fraude en misleiding vaak een rol.

Heb je een vermoeden dat ergens sprake is van arbeidsuitbuiting of heb je ermee te maken, meld dit dan (anoniem) bij de Inspectie SZW. Op deze site staan meldingsformulieren in verschillende talen waaronder een Engels meldingsformulier (English). Melden bij SZW kan ook per telefoon: 0800 – 5151, of vanuit het buitenland: +31 70 – 333 5678. Melden bij SZW kan ook via de balie van het Inwonersplein, waar medewerkers getraind zijn in het herkennen van situaties van arbeidsuitbuiting.

Arbeidsuitbuiting komt in alle sectoren voor, maar voornamelijk in de landbouw, horeca, industrie, bouw en transport. We zien dat met name arbeidsmigranten een kwetsbare groep zijn doordat ze, versterkt door een taalbarrière en een beperkt sociaal netwerk, in een afhankelijke positie zitten.

Stel je vraag