Social Return beleid

Social Return is vrij vertaald ‘iets teruggeven aan de samenleving’. De gemeente Eindhoven vraagt onze opdrachtgevers bijvoorbeeld om een deel van de opdrachtsom te besteden aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitgebreide informatie vind je in onderstaand document.

De gemeente Eindhoven koopt jaarlijks voor haar inwoners een groot aantal producten, werken en diensten in. Het beleid dat hiervoor is opgesteld schetst de doelstellingen, uitgangspunten en kaders waarbinnen inkoop plaatsvindt. Door middel van inkoop (en aanbesteding) leveren we een bijdrage aan de bestuurlijke en maatschappelijke ambities voor de komende jaren. 

Om in de toekomst prettig te blijven wonen, werken en recreëren in onze groeiende stad, is verduurzaming noodzakelijk.