Bekendmakingen

In deze rubriek vind je de officiële publicaties van de gemeente Eindhoven. Het gaat om de actuele officiële publicaties en de publicaties van de voorafgaande 6 weken.
Besluiten van de gemeenteraad of het college van B en W vind je in het Raadsinformatiesysteem.

Gemeentebladen

In gemeentebladen worden onder andere verordeningen, beleidsregels en nadere regels bekend gemaakt. Hieronder vind je de meest recente gemeentebladen. De eerder verschenen gemeentebladen staan in het Archief Gemeentebladen.