Bekendmakingen

In deze rubriek vind je de officiële publicaties van de gemeente Eindhoven. Het gaat om de actuele officiële publicaties en de publicaties van de voorafgaande 6 weken.
Besluiten van de gemeenteraad of het college van B en W vind je in het Raadsinformatiesysteem.