Bekendmakingen

In deze rubriek vind je de officiële publicaties van de gemeente Eindhoven.

Besluiten van de gemeenteraad of het college van B en W vind je in het Raadsinformatiesysteem.

Nieuwe publicaties voortaan op overheid.nl

Sinds 1 juli 2021 vind je berichten over vergunningen voor activiteiten in jouw buurt (zoals bouwplannen en evenementen) voortaan op overheid.nl. Ook de bekendmakingen van nieuwe regelgeving is daar te vinden. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen en provincies van de afgelopen twee maanden. 

Snel en makkelijk: via e-mail bekendmakingen uit jouw buurt 

Wil je ook weten wat de gemeente Eindhoven over jouw eigen buurt besluit? Bijvoorbeeld welke bouw- of kapvergunningen worden verleend? Meld je dan gratis aan via overheid.nl/overuwbuurt. Je ontvangt direct de meest recente bekendmakingen per e-mail.

Eindhovense publicaties op Overheid.nl

Gemeentebladen

In gemeentebladen worden onder andere verordeningen, beleidsregels en nadere regels bekend gemaakt. De gemeentebladen worden gepubliceerd via overheid.nl. De eerder verschenen gemeentebladen (tot 1 april 2018) staan in het Archief Gemeentebladen.

Staatscourant