Klimaatrobuust bouwen

Het klimaat verandert. Dat heeft gevolgen voor Eindhoven. We krijgen onder andere te maken met meer en hevigere buien, langere perioden van droogte en meer hitte(stress). Om in de toekomst prettig te wonen en te werken in onze groeiende stad, is het noodzakelijk nú maatregelen te nemen. Dit betekent dat we 'klimaatrobuust' te werk moeten gaan.

Met ingang van 2019 ben je gehouden aan nieuwe normen voor waterberging (waarbij 2019 geldt als een overgangsjaar). Dit geldt voor alle type bouwwerken. Met de rekentool kun je nagaan of je ontwerp voldoet aan deze eisen.