Klimaatrobuust bouwen

Het klimaat verandert. Dat heeft gevolgen voor Eindhoven. We krijgen onder andere te maken met meer en hevigere buien, langere perioden van droogte en meer hitte(stress). Om in de toekomst prettig te wonen en te werken in onze groeiende stad, is het noodzakelijk nú maatregelen te nemen. Dit betekent dat we 'klimaatrobuust' te werk moeten gaan.

Met ingang van 2019 ben je gehouden aan nieuwe normen voor waterberging (waarbij 2019 geldt als een overgangsjaar). Dit geldt voor alle type bouwwerken. Met de rekentool kun je nagaan of je ontwerp voldoet aan deze eisen.

Natuurinclusief bouwen

Met eenvoudige (zichtbare of onzichtbare) voorzieningen aan gebouwen, kan veel bereikt worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid in de stad: dat noemen we natuurinclusief bouwen.

Er zijn veel (vaak eenvoudige) technische voorzieningen mogelijk. We noemen een paar mogelijkheden en bijbehorende locaties.

 1. Aan de noordzijde van een gevel kun je neststenen voor vogels plaatsen.
 2. Aan de zuidwestzijde van een gevel kun je kasten voor vleermuizen aanbrengen.
 3. Op plekken die beschutting bieden tegen regen en wind kun je speciale hotels en stenen voor insecten plaatsen.
 4. Je dak kun je vergroenen.
 5. Je kunt kiezen voor beplanting in je tuin.
 6. Ook je gevels kun je vergroenen.
 7. Langs de voor- of zijgevel van je woning kun je een geveltuin creëren.
 8. Met een wadi kun je regenwater vasthouden en laten infiltreren.
 9. Regenwater kun je ook opvangen in een regenwatervijver.
 10. Je kunt een groene erfafscheiding maken.
 11. De aarde rond een boom kun je beplanten, de bloemrijke boomspiegel, zelfs als die niet in je eigen tuin ligt.
 12. Een kruidenrijk grasveld is goed voor verschillende dieren. Zowel boven de grond als eronder.

Stel je vraag