Leerplicht en Doorstroompunt

Ieder kind heeft recht op onderwijs. De leerplicht begint op de 1e dag van de maand na de maand waarin het kind 5 jaar is geworden. En eindigt aan het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. 

Kwalificatieplicht

Voor jongeren van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat, zolang zij geen startkwalificatie hebben (een havo- of vwo-diploma, of mbo-diploma op niveau 2 of hoger), zij tot hun 18-de verjaardag naar school moeten. 

Doorstroompunt

Doorstroompunt is er voor jongeren tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie school voortijdig verlaten. Doorstroompunt helpt hen bij het vinden van een passende opleiding, werk of een combinatie van werk en leren.

Stel je vraag