Intake nieuwe bouwinitiatieven

Past jouw bouwplan niet in het bestemmingsplan (of omgevingsplan na de invoering van de Omgevingswet)? Dan toetst het team Intake of de gemeente wel of niet wil meewerken aan jouw plan en aan wijziging of afwijking van het bestemmingsplan. We bekijken of jouw plan programmatisch én ruimtelijk wenselijk is en of het maatschappelijk haalbaar is.