Participatie bij bouwplannen en initiatieven

Als je nieuwe woningen wilt realiseren, een zonneveld wilt aanleggen, of een grote aanbouw aan je huis wilt maken dan heb je niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere belanghebbenden. Van de initiatiefnemer (plannenmaker) wordt verwacht dat hij mensen die daarbij een belang hebben, betrekt bij het uitwerken van de plannen.