Chat met ons

Participatie bij bouwplannen en initiatieven

Als je nieuwe woningen wilt realiseren, een zonneveld wilt aanleggen, of een grote aanbouw aan je huis wilt maken dan heb je niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere belanghebbenden. Van de initiatiefnemer (plannenmaker) wordt verwacht dat hij mensen die daarbij een belang hebben, betrekt bij het uitwerken van de plannen.

Wegwijzer participatie Eindhoven

Door het bijtijds en zorgvuldig betrekken van de omgeving zorg je ervoor dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit op tafel komen. Door bezwaren, maar ook juist goede ideeën met elkaar te bespreken, kun je het initiatief beter maken. Een goed en zorgvuldig participatieproces draagt bij aan een zo soepel mogelijk proces van plan tot realisatie. In de Wegwijzer vind je alle hulpmiddelen die we daarvoor hebben op een rij.

Video participatie bij bouwplannen en initiatieven