Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen

Eindhoven is een levendige, zorgzame, inclusieve en veilige stad. Het welzijn van onze inwoners staat hoog in het vaandel. Ons doel is dat iedereen kan meedoen en met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. We bieden mensen perspectief en geven ondersteuning waar nodig.  

Toekomstperspectief

Sinds 1 januari 2021 bieden we individuele dak- en thuislozen uit de regio Eindhoven 24-uursopvang en daarna een maatwerkoplossing. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een dak- of thuisloze zich te melden bij de centrale inloop op Visserstraat 11. Wij bieden naast een onderkomen ook de noodzakelijke begeleiding en activering/werk zodat zij zo snel als mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen en regie op het eigen leven terugkrijgen.  We hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met Springplank als hoofdaannemer. Zij voeren dit uit samen met NeosErvaring die Staat en het Leger des Heils.

Voor gezinnen geldt een andere werkwijze. Dakloze gezinnen kunnen zich melden bij de gezinsopvang van Neos.

In de zomer van 2020 maakte Springplank een video over hoe de maatschappelijke opvang er per 2021 uit zou zien. De nieuwe aanpak is in januari 2021 van start gegaan.

Video over maatschappelijke opvang Eindhoven 2021-2025

Veelgestelde vragen en antwoorden ten aanzien van daklozen in Eindhoven / de maatschappelijke opvang

De maatschappelijke opvang is de verzamelnaam voor hulp en opvang van daklozen. Over wie hebben we het dan? Daklozen zijn mensen zonder vaste verblijfplaats. Zij slapen:

  • in de (overdekte) openbare ruimte, op straat of bijvoorbeeld in een auto;
  • in voorzieningen van de maatschappelijke opvang;
  • op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie.


De gemeente Eindhoven zorgt mede namens de regiogemeentes voor onderdak en begeleiding van daklozen die binding hebben met deze regio. Zij kunnen terecht in de maatschappelijke opvang. Deze opvang is tijdelijk. Het streven is dat zij met hulp en begeleiding weer zelfstandig gaan wonen of naar een passende woonvorm gaan. Zij zijn dan niet dakloos meer en vallen niet meer onder de regeling maatschappelijke opvang.