Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen

Eindhoven is een levendige, zorgzame, inclusieve en veilige stad. Het welzijn van onze inwoners staat hoog in het vaandel. Ons doel is dat iedereen kan meedoen en met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. We bieden mensen perspectief en geven ondersteuning waar nodig.  

Toekomstperspectief

Voor dak- en thuislozen geven we deze ambitie vorm door vanaf 2021 de maatschappelijke opvang anders in te richten. Voor mensen die gebruik maakten van de nachtopvang hadden we lang slechts een sobere opvang. Dat hielp hen overleven maar bood geen oplossing, geen toekomstperspectief. We gaan hen daarom in een 24-uurs voorziening de noodzakelijke begeleiding en activering/werk bieden zodat zij zo snel als mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen en regie op het eigen leven terugkrijgen. We hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met Springplank als hoofdaannemer. Zij gaan dit uitvoeren samen met NeosErvaring die Staat en het Leger des Heils.   

Video over maatschappelijke opvang Eindhoven 2021-2025