Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen

Als je je problemen niet meer overziet, dakloos bent of dreigt te worden, kun je je melden bij het Regieteam van de gemeente of bij de centrale inloop van Springplank 040 op de Visserstraat 11 in Eindhoven. Dakloze gezinnen met kinderen melden zich bij het Regieteam van de gemeente Eindhoven.

  • Regieteam+ gemeente Eindhoven: 040 - 2382600 (maandag t/m vrijdag 9.00–15.30 uur)                   
  • Springplank 040: 06 - 21409533 (maandag t/m vrijdag 9.00-15.30 uur, buiten die tijden 040 2094256)
     

Samen met jou onderzoeken we wat je nodig hebt op het gebied van wonen en zelfstandig leven. Naast een oplossing voor je probleem met onderdak, kijken we ook naar je dagindeling, werk, inkomen, je geestelijke en lichamelijke gezondheid en je sociale contacten. Het doel is dat je weer zelfstandig kunt gaan meedoen in de maatschappij. Het liefst door betaald werk.

Visie en ambitie

Eindhoven is een levendige, zorgzame, inclusieve en veilige stad. Het welzijn van inwoners staat hoog in het vaandel. Ons doel is dat iedereen kan meedoen en met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. We bieden mensen perspectief en geven ondersteuning waar nodig.  

We bieden dak- en thuislozen uit de regio Eindhoven 24-uursopvang en een maatwerk-traject om hun leven weer op de rails te krijgen. Daarvoor hebben we een overeenkomst gesloten met de stichting Springplank. Zij voert dit onder andere uit  met NeosErvaring die Staat en het Leger des Heils.

Video over maatschappelijke opvang Eindhoven 2021-2025

Veelgestelde vragen en antwoorden