Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen

Eindhoven is een levendige, zorgzame, inclusieve en veilige stad. Ons doel is dat iedereen kan meedoen en met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. We bieden mensen perspectief en geven ondersteuning waar nodig. Ook aan mensen die om wat voor reden dan ook een dak boven hun hoofd zijn kwijtgeraakt. We willen dat ze zo snel mogelijk weer een (t)huis hebben en zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij.

Hulp nodig?

Als je je problemen niet meer overziet en dakloos bent of dreigt te worden, kun je je melden bij het Regieteam van de gemeente of bij de centrale inloop van Springplank 040 op de Visserstraat 11 in Eindhoven. Dakloze gezinnen met kinderen kunnen zich melden bij het Regieteam van de gemeente Eindhoven.

  • Regieteam gemeente Eindhoven: 14040    
  • Springplank 040:
    06 21409533 (24 uur per dag, 7 dagen per week)

Naast een oplossing voor je probleem met onderdak, kijken we ook naar je dagindeling, werk, inkomen, je geestelijke en lichamelijke gezondheid en je sociale contacten.

Daarom regelen wij als gemeente maatschappelijke opvang. Hoe we daarover denken en op welke manier we de opvang inrichten, lees je op deze pagina. Ook vind je hier meer informatie over de huidige en toekomstige locaties voor dak- en thuislozen.

Ruim vierhonderd mensen in de regio Eindhoven hebben geen huis of thuis. Door stomme pech, verkeerde keuzes, een verward hoofd of een beschadigd hart. Ze staan vaak dichterbij dan je denkt. Het kan je collega zijn, de buurvrouw, je broer of je klasgenoot. Geen dakloze is hetzelfde. In een maatpak of een jas met gaten, iedereen wil een veilig thuis. Daarvoor is meer nodig dan alleen een tijdelijk bed, een warme douche en een goede maaltijd.

De gemeente Eindhoven wil dat mensen minder snel op straat komen te staan (preventie), door schuldenproblemen aan te pakken en waar mogelijk huisuitzettingen te voorkomen. Mocht iemand toch zijn huis kwijtraken, dan is er 24-uursopvang (basiszorg). Het streven is dat dak- of thuislozen met individuele hulp en begeleiding (maatwerktraject) weer zo snel mogelijk zelfstandig gaan wonen of naar een passende woonvorm gaan. Door het woningtekort is dit niet altijd mogelijk. Daarom bieden wij tijdelijke woningen aan. Mensen wonen hier zoveel mogelijk zelfstandig, maar krijgen wel de juiste, persoonlijke begeleiding. Op die manier kunnen ze problemen oplossen en leren voorkomen. De bedoeling is dat ze waar dat kan uiteindelijk weer volledig op eigen benen te kunnen staan. Ook dan houden we nog contact om een terugval te voorkomen (nazorg).

Onze visie staat beschreven in het Toekomstbeeld Maatschappelijke Opvang Eindhoven.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Algemeen

Achterliggende gedachte

De verschillende opvangplekken

Communicatie & contact

Doelgroepen

Doelgroepen

Stel je vraag