Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen

Let op

De winternoodopvang in het klokgebouw is van zaterdag 28 november 2020 tot uiterlijk 1 april 2021 dagelijks van 16.00 uur tot de volgende ochtend 8.30 uur open. Om gebruik te maken van de winternoodopvang meld je je bij het Regieteam van de gemeente telefoonnummer 040 238 2600.

Eindhoven is een levendige, zorgzame, inclusieve en veilige stad. Het welzijn van onze inwoners staat hoog in het vaandel. Ons doel is dat iedereen kan meedoen en met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. We bieden mensen perspectief en geven ondersteuning waar nodig.  

Toekomstperspectief

Voor dak- en thuislozen geven we deze ambitie vorm door vanaf 2021 de maatschappelijke opvang anders in te richten. Voor mensen die gebruik maakten van de nachtopvang hadden we lang slechts een sobere opvang. Dat hielp hen overleven maar bood geen oplossing, geen toekomstperspectief. We gaan hen daarom in een 24-uurs voorziening de noodzakelijke begeleiding en activering/werk bieden zodat zij zo snel als mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen en regie op het eigen leven terugkrijgen. We hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met Springplank als hoofdaannemer. Zij gaan dit uitvoeren samen met NeosErvaring die Staat en het Leger des Heils.   

Video over maatschappelijke opvang Eindhoven 2021-2025

Veelgestelde vragen en antwoorden ten aanzien van daklozen in Eindhoven / de maatschappelijke opvang

De maatschappelijke opvang is de verzamelnaam voor hulp en opvang van daklozen. Over wie hebben we het dan? Daklozen zijn mensen zonder vaste verblijfplaats. Zij slapen:

  • in de (overdekte) openbare ruimte, op straat of bijvoorbeeld in een auto;
  • in voorzieningen van de maatschappelijke opvang;
  • op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie.


De gemeente Eindhoven zorgt mede namens de regiogemeentes voor onderdak en begeleiding van daklozen die binding hebben met deze regio. Zij kunnen terecht in de maatschappelijke opvang. Deze opvang is tijdelijk. Het streven is dat zij met hulp en begeleiding weer zelfstandig gaan wonen of naar een passende woonvorm gaan. Zij zijn dan niet dakloos meer en vallen niet meer onder de regeling maatschappelijke opvang.