Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen

Eindhoven is een levendige, zorgzame, inclusieve en veilige stad. Ons doel is dat iedereen kan meedoen en met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. We bieden mensen perspectief en geven ondersteuning waar nodig. Ook aan mensen die om wat voor reden dan ook een dak boven hun hoofd zijn kwijtgeraakt. We willen dat ze zo snel mogelijk weer een (t)huis hebben en zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij.

Daarom regelen wij als gemeente maatschappelijke opvang. Via onderstaande knoppen lees je hier meer over.

Stel je vraag