Chat met ons

Translate

You can use Google Translate to translate information on this website. The municipality of Eindhoven takes no responsibility for the accuracy of the translation.

українська - Перекласти

Використовуйте Google Translate, щоб читати веб-сторінку іншою мовою. Муніципалітет не несе відповідальності за точність перекладу.

Polski - Tłumaczyć

Użyj Tłumacza Google, aby przeczytać stronę internetową w innym języku. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tłumaczenia.

Nederlands - Vertalen

Gebruik Google Translate om een webpagina in een andere taal te lezen. De gemeente neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de vertaling.