Vereenvoudiging Sociaal Domein

In Eindhoven kunnen inwoners gebruik maken van gemeentelijke ondersteuning in het sociaal domein. Bijvoorbeeld voor werk, inkomen, schulden, opvoeding en wonen. Het totaal van processen, systemen en mensen die bijdragen aan deze ondersteuning is vaak ingewikkeld. Voor inwoners én professionals. Dat willen we in Eindhoven vereenvoudigen. Dat doen we in het programma Vereenvoudiging Sociaal Domein.

Op deze pagina lees je meer over het programma en de laatste ontwikkelingen.

Waarom dit programma?

In het bestuursakkoord heeft de gemeente het doel gesteld om het sociaal domein te vereenvoudigen, voor inwoners en professionals. Nu weten inwoners niet altijd waar ze terecht kunnen met hun vraag, zijn er nog te weinig mogelijkheden om digitale aanvragen te doen; en moeten inwoners moeten meerdere keren hun verhaal vertellen.

Ook voor professionals is het vaak onnodig lastig. Dat is deels te verklaren door het in de tijd ontstane ingewikkelde samenspel tussen organisaties in het Sociaal Domein, waaronder die tussen Ergon, WIJeindhoven en de gemeente. Daarom zijn we in gesprek gegaan met inwoners en professionals en hebben we de huidige dienstverlening onder de loep genomen.

Waar staan we nu?

In de eerste helft van 2023 hebben we de huidige situatie zo goed mogelijk in beeld gebracht. Er is data onder de loep genomen, inwonerservaringsonderzoeken zijn geraadpleegd en we hebben gesproken met Eindhovenaren en professionals. Je vindt de publicaties van ervaringsonderzoeken op wijeindhoven.nl (onder 'Inwonerervaringsonderzoeken').

Er gaan al dingen goed, maar er zijn ook nog aandachtspunten. In onderstaande animatievideo wordt kort en bondig uiteengezet hoe het huidige sociaal domein in Eindhoven eruitziet en hoe het werkt vanuit het perspectief van een inwoner. 

Animatievideo uitleg vereenvoudiging

Vervolgens zijn we in gesprek gegaan om te kijken hoe het in de toekomst beter kan. Hieruit zijn algemene verbetervoorstellen gekomen die worden voorgelegd in mei en juni 2024 aan de gemeenteraad. De bedoeling is dat deze voorstellen de komende jaren worden uitgewerkt en uitgevoerd.​ Enkele voorbeelden van verbetervoorstellen zijn: meer mogelijkheden voor digitale aanvragen en het implementeren van de zogenoemde ‘doorbraakmethode’ als hét instrument in situaties waar inwoners en professionals vastlopen.

Naast deze algemene verbetervoorstellen zijn aan de hand van ideeën en ervaringen van inwoners en professionals drie scenario’s ontworpen voor de toekomst. Deze scenario’s geven een richting aan voor de toekomst. De gemeenteraad wordt gevraagd een scenario te kiezen en een besluit te nemen over de algemene verbetervoorstellen.
Het raadsvoorstel vind je in ons Raadsinformatiesysteem. In het rapport van RadarAdvies lees je meer over het programma, de verbetervoorstellen en de scenario’s.

​Heb je vragen over het programma Vereenvoudiging Sociaal domein? Neem dan contact met ons op via vereenvoudiging@eindhoven.nl

Stel je vraag