Samenleven vanaf dag één: wat vind jij belangrijk?

Er komen elk jaar vluchtelingen naar Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze gevlucht zijn voor de oorlog in Syrië of Oekraïne. In heel Nederland vangt de overheid deze mensen op, ook in Eindhoven.

Wat is er volgens inwoners en vluchtelingen nodig om goed samen te leven? En wat moet de gemeente hiervoor regelen? Dat onderzocht de gemeente in een raadpleging in het najaar van 2023.

Er was een online raadpleging en een fysieke raadpleging in de vorm van een spel. Daarin spraken we met Eindhovenaren met een migratie-achtergrond, met een praktische opleiding, jongeren en vluchtelingen. 

Meer dan 3300 mensen hebben meegedaan met de raadpleging. We willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken.

Resultaten

De resultaten van de raadpleging zijn bekend. Inwoners van Eindhoven zijn het eens over de vraag hoe Eindhovenaren en vluchtelingen moeten samenleven. Zij vinden het meest belangrijk dat vluchtelingen zelfstandig zijn, dat zij de Nederlandse taal en cultuur kennen en dat vluchtelingen werken of een opleiding volgen. Op en rond een opvanglocatie moet de gemeente zorgen voor veiligheid en leefbaarheid voor iedereen in de buurt. Daarnaast vinden Eindhovenaren het belangrijk dat zij mee kunnen denken over wat de gemeente moet regelen als er een opvanglocatie in hun buurt wordt geopend.

Deelnemers in de fysieke raadpleging geven aan dat zij het ook belangrijk vinden dat de opvanglocaties schoon zijn en dat er genoeg te doen is voor kinderen en jonge vluchtelingen.

Concrete plannen

We vinden de uitkomsten van de raadpleging erg belangrijk. We verwerken de resultaten daarom in ons beleid over Samenleven vanaf dag één. Ook begint er een proef waarin asielzoekers direct kunnen werken of studeren of de Nederlandse taal kunnen leren. Daar zijn nu drempels voor. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met de buurt als er een opvanglocatie komt. Bijvoorbeeld over veilig en prettig met elkaar samenleven. Als het nodig is komt er extra budget voor concrete plannen op dit gebied. Ook onderzoekt de gemeente op welke manier de omwonenden mee kunnen denken bij het inrichten van een opvanglocatie.

Meer informatie

Over de resultaten

Over de raadpleging

Stel je vraag