Omgevingsplanactiviteit bouwwerken

Stap voor stap

  1. Check of je een vergunning nodig hebt. Het Omgevingsloket stelt je een aantal vragen. 
  2. Vraag de vergunning aan, eventuele bijlagen voeg je toe. 
  3. Je ontvangt een bevestiging. Is je aanvraag compleet, dan nemen we deze in behandeling. Anders vragen we om meer gegevens. 
  4. Vermeld geen persoonsgegevens of andere gegevens op tekeningen of rapporten. Dit helpt ons bij het waarborgen van je privacy. 
  5. We vragen advies op en beoordelen je aanvraag.
  6. Je ontvangt binnen 8 weken bericht.
  7. Als je geen vergunning krijgt mag je de werkzaamheden niet uitvoeren. Je kunt een aangepaste aanvraag indienen.
  8. Als je de vergunning krijgt, lees je in de brief wanneer je kunt beginnen met de werkzaamheden.

De omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten is een totale vergunning op het gebied van bouwen, milieu, natuur en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en milieuvergunning. In het Omgevingsloket check je online of je een vergunning nodig hebt, een melding moet doen, of informatie moet aanleveren aan de overheid. Indien nodig, kun je via het Omgevingsloket ook de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar je iets wilt veranderen. 

Meer informatie over het Omgevingsloket vind je op de pagina Vergunningen.

Stel je vraag