Omgevingsvergunning kappen

In Eindhoven hechten we veel belang aan bomen. Bomen hebben vele voordelen: ze dragen bij aan het vastleggen van CO2 en fijnstof, leveren zuurstof en houden water vast. Ook houden ze de stad koel en leveren ze economisch meerwaarde op (de waarde van een huis in de buurt van groen en bomen is hoger). Bovendien zorgen bomen voor biodiversiteit, staan ze op historische plaatsen en bepalen ze de identiteit van Eindhoven. En natuurlijk zijn bomen mooi om te zien en zorgen ze voor sfeer en een prettige omgeving.

Stap voor stap

  1. Check of je een vergunning nodig hebt.
  2. Is dat zo? Vraag de vergunning aan en zorg dat de bijlagen de juiste naam hebben.
  3. Wij sturen je een bevestiging. Is je aanvraag compleet, dan nemen we deze in behandeling. Anders vragen we om meer gegevens.
  4. We vragen advies op en beoordelen je aanvraag.
  5. Je ontvangt binnen 8 weken bericht.
  6. Als je geen vergunning krijgt mag je de werkzaamheden niet uitvoeren. Je kunt een aangepaste aanvraag indienen.
  7. Als je de vergunning krijgt, lees je in de brief wanneer je kunt beginnen met de werkzaamheden.

Al deze waarden worden met het oog op het veranderende klimaat steeds belangrijker. Ook het Groenbeleidsplan 2017 richt zich op het behouden en versterken van bomen en boomstructuren vanwege de beschreven waarden. Niet alleen nieuwe aanplant, maar ook het in stand houden en beschermen van de groene waarden die er al zijn, zijn belangrijk voor de ambitie een leefbare, gezonde en klimaatadaptieve stad te willen zijn.

Toch kan het gebeuren dat er bomen moeten worden gekapt, verplaatst of teruggesnoeid tot op de stam. In sommige gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig. In de Verordening bomen 2021 onder artikel 2 staat wanneer je zo’n vergunning nodig hebt en in de Groene kaart vind je informatie over perceelgroottes. Heb je een vergunning nodig? Vraag deze dan aan via het Omgevingsloket online.

Compensatieplicht

Bij bomen waarvoor een kapvergunning nodig is, kan een compensatieplicht gelden. Je hoort of dat in jouw situatie zo is. Bij compensatie heeft het plaatsen van een nieuwe boom op dezelfde plek de voorkeur. Soms kan dat niet en vragen we een geldbedrag. Met dit geld houden we de stad groen en leefbaar. Nadere informatie hierover is te vinden via Nadere regels voor compensatieplicht en op de bijbehorende Groene kaart.