Lijst naamgeving bijlagen bij aanvraag omgevingsvergunning

Ga naar het Omgevingsloket Online. Aan de hand van een aantal vragen ontstaat een aanvraagformulier op maat. Dit vul je in. Eventuele bijlagen voeg je toe door deze te uploaden. Benoem je bijlagen zoals beschreven in deze lijst. Zo kunnen we je aanvraag sneller afhandelen.

Vermeld geen persoonsgegevens of andere gegevens op tekeningen of rapporten. Dit helpt ons bij het waarborgen van je privacy.

Stel je vraag