Conceptverzoek

Wil je gaan (ver)bouwen en ben je op zoek naar meer informatie? 

  • Op het Omgevingsloket vind je het omgevingsplan voor Eindhoven. Hierin is onder meer vastgelegd wat wel en niet mag op een bepaald adres.
  • Op het Omgevingsloket kun je een vergunningencheck doen om te kijken of je een vergunning nodig hebt. De aanvraag kun je in dat geval ook direct hier indienen.
     

Regels rondom verbouwen kunnen complex zijn. Het is aan te raden om  een adviesbureau, aannemer of architect in te schakelen. Je kunt daarnaast ook een conceptverzoek indienen bij de gemeente. Een aanvraag conceptverzoek doe je om een plan te laten toetsen op haalbaarheid.

Heb je een vraag over een ontwikkeling van acht of meer woningen of het wijzigen van bijvoorbeeld de functie bedrijf/horeca naar wonen? Dan kun je een plan indienen via Intake nieuwe bouwinitiatieven.

Stap voor stap

  1. Check of een conceptverzoek nuttig is.
  2. Zo ja, vraag het aan. 
  3. Vraag daarna de omgevingsvergunning aan.

Stel je vraag