Onderhouden en wijzigen van een monument

Alle onderdelen van een monumentaal gebouw of een monumentale tuin, park of archeologische vindplaats worden beschermd.

Zowel de buitenkant als de binnenkant van een monumentaal gebouw zijn beschermd. Onder binnenkant vallen onder andere de hoofdindeling, schouwen, stucwerk, originele betegeling, vloeren en betimmeringen. Ook bijgebouwen, erfbeplanting en tuinaanleg kunnen zijn beschermd. In de omschrijving van het monument staat welke onderdelen van het monument eventueel zijn uitgesloten van bescherming.

Wil je als eigenaar werkzaamheden uitvoeren aan een monument? Controleer dan eerst of je hiervoor een vergunning nodig hebt en vraag deze, zo nodig, online aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Stap voor stap

  1. Check of je meteen met werken mag beginnen.
  2. Mag je niet meteen beginnen? Vraag een vergunning aan.
  3. Heb je een vergunning aangevraagd dan krijg je die digitaal.

Stel je vraag