Chat met ons

Aangepast beleid voor zon en schaduw

Onze stad en de regio zijn in trek. Mensen uit binnen- en buitenland willen hier graag wonen en werken. Eindhoven is de groenste stad van de vijf grote steden, en dat willen we graag zo houden. Daarom wordt er flink gebouwd en zorgen we ook voor een fijne, gezonde en groene woonomgeving. Meer bebouwing heeft gevolgen voor de hoeveelheid zon en schaduw in de omgeving. Daarom past de gemeente deze regels aan, dat noemen we: bezonningsbeleid.