Participatie vernieuwing profielen evenementlocaties

De gemeente Eindhoven werkt aan het locatiebeleid voor evenementen. Ook kijken we opnieuw naar de regels voor de verschillende evenementlocaties in de stad. We vinden het belangrijk om vooraf met bewoners en ondernemers goede afspraken te maken. Op deze pagina vind je hierover meer informatie.

Eindhoven is een bruisende evenementenstad met voor iedereen wat wils. Wij vinden het belangrijk dat dit zo blijft. En dat er ook in de toekomst voldoende evenementen zijn. Evenementen die passen bij de ambities van Eindhoven en waarvan bewoners, bezoekers en ondernemers allemaal profiteren.

Locatieprofielen

Evenementen zorgen voor sommigen ook voor overlast. Bijvoorbeeld door geluid, drukte of gebrek aan (fiets)parkeerplaatsen. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Bovendien willen we dat evenementen veilig verlopen. Daarom vinden we het belangrijk om vooraf met bewoners en ondernemers goede afspraken te maken. Over de plaatsen waar in de stad evenementen kunnen plaatsvinden en over de voorwaarden die daar dan voor gelden.

Voor de meest gebruikte evenementenlocaties zijn daarom regels vastgesteld in zogeheten locatieprofielen. Zo'n profiel bevat onder meer informatie over het aantal toegestane evenementen op de betreffende locatie, de op- en afbouwtijden en de maximale geluidsproductie. Maar ook zaken als veiligheid en toegankelijkheid. Met een locatieprofiel kan een organisator van een evenement zien of een locatie geschikt is of niet.

Wat zijn jouw ervaringen?

De huidige locatieprofielen komen uit 2015 en zijn aan vernieuwing toe. We gaan deze regels daarom actualiseren. Daarvoor voeren we verschillende onderzoeken uit. We betrekken ondernemers, bewoners, organisatoren en andere belanghebbenden. We vragen per locatie naar ideeën, meningen en ervaringen. Deze reacties gebruiken we om nieuwe afspraken te maken voor de komende jaren. Voor de locatie Wilhelminaplein is inmiddels een online enquête geweest. We starten het proces voor de volgende locaties:

 1. Lichtplein/Victoriapark
 2. Fensterrein
 3. 18 Septemberplein
 4. Markt
 5. Begijnenhof
 6. Stadhuisplein
 7. Stationsplein
 8. Stratumseind

Wat gaan we doen?

 1. Analyse locaties: We verzamelen de informatie over de locaties die nu al beschikbaar is, zoals: Wat zijn de ontwikkelingen voor de toekomst? Vindt er bijvoorbeeld een herinrichting plaats? Welke evenementen zijn er nu op die locatie? En hoe verlopen die? Welke belanghebbenden moeten we betrekken?
  We doen ook een geluidsonderzoek.
  Als we deze informatie zoveel mogelijk op een rijtje hebben, gaan we in overleg met belanghebbenden. We organiseren als eerste sessies met organisatoren en ondernemers. De inzichten die we opdoen in die gesprekken, gebruiken we ook om goede en relevante enquête voor bewoners te maken. 
 2. Enquête en sessie organisatoren
 3. Sessie organisatoren
 4. Bewoners enquête
 5. Herijken locatieprofielen
 6. Vaststellen nieuwe/vernieuwde locatieprofielen
   

Einde zomer 2024 koppelen we de opbrengsten terug via een participatieverslag op deze website. Organisatoren en ondernemers ontvangen ook via de e-mail een terugkoppeling. Na de participatie herijken we de locatieprofielen. We willen alle locatieprofielen in heel de stad graag eind 2024 klaar hebben.

Planning fase 2

Analyse

Participatie

Met organisatoren, ondernemers, omwonenden en andere stakeholders.

Herijking locatieprofielen

Vaststelling profielen

Overige locaties (volgen later voor herijking)

  • Genneper Parken
  • J.F. Kennedylaan e.o.
  • Philipsstadion
  • Stadspark de Karpen
  • Stadswandelpark
  • Strijp-S

Stel je vraag