Wil je iets veranderen in je huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket check je online of je een vergunning nodig hebt, een melding moet doen, of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als het nodig is, kun je via het Omgevingsloket ook de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar je iets wilt veranderen. 

Naar het Omgevingsloket