Bestuursakkoord 2022-2026: Samen morgen mooier maken

Eindhoven is een stad om trots op te zijn. Die trots wordt door velen gevoeld en willen we vasthouden en doorgeven aan volgende generaties. Dat betekent dat we urgente maatschappelijke opgaven moeten aanpakken. We nemen hiervoor lokaal onze verantwoordelijkheid. Met onze keuzes bestrijden we de klimaatcrisis, maken we de lucht gezonder, onze stad groener en leefbaarder, versterken we onze welvaart en verdelen we die eerlijker.

Een digitoegankelijke weergave van het bestuursakkoord vind je hieronder. De tekst van het akkoord is ingedeeld per hoofdstuk en kan eenvoudig voorgelezen en/of vertaald worden. Gebruik hiervoor de knoppen 'leeshulp' en 'translate' bovenaan elke pagina.

College