Bestuursakkoord 2022-2026: Samen morgen mooier maken

Eindhoven is een stad om trots op te zijn. Die trots wordt door velen gevoeld en willen we vasthouden en doorgeven aan volgende generaties. Dat betekent dat we urgente maatschappelijke opgaven moeten aanpakken. We nemen hiervoor lokaal onze verantwoordelijkheid. Met onze keuzes bestrijden we de klimaatcrisis, maken we de lucht gezonder, onze stad groener en leefbaarder, versterken we onze welvaart en verdelen we die eerlijker.

Een digitoegankelijke weergave van het bestuursakkoord vind je hieronder. De tekst van het akkoord is ingedeeld per hoofdstuk en kan eenvoudig voorgelezen en/of vertaald worden. Gebruik hiervoor de knoppen 'leeshulp' en 'translate' bovenaan elke pagina.

College

 • John Jorritsma

  Burgemeester

  • Openbare orde en veiligheid
  • Internationale aangelegenheden en acquisitie*
  • Representatie en externe betrekkingen
  • Public Affairs
  • Toezicht en handhaving (excl. milieu-, bouw- en woningtoezicht)
  • Vergunningen evenementen
  • Bezwaar en beroep

  * in afstemming met wethouder Economie

 • Rik Thijs (GroenLinks)

  Klimaat, energie, grond en vergroening

  • Klimaat en energietransitie
  • Openbare ruimte, groen en water
  • Milieu, externe veiligheid, bodem, geluid en luchtkwaliteit
  • Grondzaken
  • Vergroening binnenstad
  • Verduurzaming vastgoed (incl. Duurzaamheidspact)
  • Wielewaal, Genneper Parken en Dommeldal
  • Gebiedsontwikkeling Stadhuisplein
  • Dierenwelzijn
 • Stijn Steenbakkers (CDA)

  Brainport, economie, onderwijs, KnoopXL en Eindhoven Noordwest

  • Economie, vestigingsklimaat en internationalisering
  • Bedrijventerreinen en campussen
  • Brainport: BNA en Regio Deal
  • Innovatie en digitalisering (extern)
  • Onderwijs VVE, PO-VO (incl. IHP)
  • Gebiedsontwikkeling Spoorzone / KnoopXL
  • Gebiedsontwikkeling Noordwest (excl. Wielewaal)
 • Mieke Verhees (PvdA)

  Wonen, wijken, ruimte en dienstverlening

  • Wonen (excl. enkele gebiedsontwikkelingen)
  • RO (excl. enkele gebiedsontwikkelingen) en Omgevingswet
  • Verstedelijkingsstrategie
  • Maatschappelijk vastgoed
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Vergunningen ruimtelijk
  • Wijken en gebiedsgericht werken*
  • Programma leefbaarheid en veiligheid Woensel Zuid (pact)
  • Bedrijfsvoering inclusief P&O en ICT
  • Dienstverlening

  *Stadsgezant: Doorbraak wijkgericht werken

 • Monique Esselbrugge (D66)

  Hoger- en beroepsonderwijs, mobiliteit, binnenstad en Design District

  • Mobiliteit en bereikbaarheid (incl. Eindhoven Airport)
  • Arbeidsmarkt
  • Onderwijs MBO/HBO/WO
  • Binnenstadseconomie en centrumontwikkeling
  • Design District
  • Toerisme en vrije tijd
  • Citymarketing en evenementen
  • Inwonersparticipatie*
  • Brede Welvaart / Brainport voor iedereen*

  *Stadsgezant: Brainport voor iedereen

 • Saskia Lammers (GroenLinks)

  Welzijn, werk, armoede, cultuur en design

  • Werk & Inkomen en participatie
  • Armoede & Schulden
  • Welzijn (sociale basis en WIJeindhoven)
  • Coördinatie ‘Huis naar werk’
  • Cultuur en design
 • Maes van Lanschot (CDA)

  Financiën, sport, erfgoed en regionale samenwerking

  • Financiën
  • Regionale samenwerking
  • Deelnemingen
  • Erfgoed
  • Sport
 • Samir Toub (GroenLinks)

  Diversiteit, zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning

  • Maatschappelijke zorg en ondersteuning (WMO)
  • Gezondheid
  • Jeugd en Jeugdzorg
  • Opvang, statushouders en vluchtelingen
  • Diversiteit, inclusie en verbinding
  • Toegankelijkheid

Stadsgezanten