Eindhoven bouwt door

Door de woningnood en het tekort aan betaalbare woningen blijft het in Eindhoven hard nodig om door te gaan met bouwen. Op deze pagina vind je een overzicht van bouwprojecten, bouwnieuws en maatregelen om de bouw te bevorderen in Eindhoven en een blik op de toekomst. Want Eindhoven bouwt door!

Maatregelen om door te kunnen bouwen

Veel projecten ondervinden momenteel flink tegenwind door meerdere omstandigheden die onzekerheid in de bouw veroorzaken. Daarom nemen we maatregelen om kansrijke projecten vlot te trekken en door te kunnen bouwen.

We zoeken naar de ruimte om maatwerk toe te passen binnen projecten. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld aspecten uit het woonprogramma, de woonkwaliteitseisen, eisen rond ruimtelijke kwaliteit, parkeren, groen en financiële afdrachten. Uiteraard wegen we de toepassing van maatwerk zorgvuldig af. Uitgangspunt blijft dat we stadsbreed, over de langere termijn onze doelstellingen bereiken zoals opgenomen in het bestuursakkoord.

We kijken ook naar hoe we de bestaande ruimte beter kunnen benutten. Bijvoorbeeld naar mogelijkheden om gebruik te maken van leegstaande kantoorgebouwen, optoppen van bestaande panden of woningdelen.

Doorbouwen in de toekomst

Terwijl we op alle mogelijke manieren doorbouwen, zijn we ook al volop bezig met de toekomst. We stimuleren innovatie in de woningbouw. Daarom maken we samen met de stad een Innovatieplan wonen en geven we ruimte voor experimenteren met nieuwe woon- en leefconcepten in Living Lab 040. Hier onderzoeken ondernemers, kennisinstellingen en inwoners hoe we sneller, duurzamer en flexibeler kunnen bouwen én waar mensen fijn kunnen wonen.

Stel je vraag