Chat met ons

Melden Koolmonoxide door installateurs

Op basis van nieuwe wetgeving moeten installateurs van CV installaties verplicht bij de gemeente melden als zij te hoge CO-gehaltes constateren op een locatie waar zich mensen kunnen bevinden. Dit kan hier gemeld worden.

Als je als installateur een te hoog CO-gehalte constateert in een ruimte waar zich mensen kunnen bevinden, dan moet dat bij de gemeente gemeld worden. Als maatregelen zijn genomen waardoor het CO-gehalte op orde is kun je dit melden via emailadres: th meldingen@eindhoven.nl.

Als de oorzaak van een te hoog CO-gehalte niet opgelost is en je als installateur de betreffende installatie buiten gebruik hebt moeten stellen, verzoeken wij je dit te melden via 14 040 bij een medewerker van Woningtoezicht. Medewerkers van Woningtoezicht kunnen bepalen of het nodig is om meer maatregelen te nemen ter voorkoming van dodelijke slachtoffers.

Bedankt voor de medewerking om gevaarlijke situaties te voorkomen.