Melden Koolmonoxide door installateurs

Op basis van nieuwe wetgeving zijn installateurs van CV installaties sinds 2023 verplicht bij de gemeente te melden als zij te hoge CO-gehaltes constateren op een locatie waar zich mensen kunnen bevinden. 

Als je als installateur een te hoog CO-gehalte constateert in een ruimte waar zich mensen kunnen bevinden, dan moet dat bij de gemeente gemeld worden. Als maatregelen zijn genomen waardoor het CO-gehalte op orde is, kun je dit melden via emailadres: th meldingen@eindhoven.nl.

Is de oorzaak van een te hoog CO-gehalte niet opgelost? En heb je als installateur de betreffende installatie buiten gebruik moeten stellen? Geef dat dan telefonisch door via 14 040 bij een medewerker van Woningtoezicht. Medewerkers van Woningtoezicht kunnen bepalen of het nodig is om meer maatregelen te nemen ter voorkoming van dodelijke slachtoffers.

Bedankt voor de medewerking om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Stel je vraag