Burgerservicenummer (BSN)

Iedere Nederlander en iedereen die in Nederland woont, studeert en/of werkt heeft een burgerservicenummer (BSN) nodig. Zodra je staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), krijg je een BSN (voorheen Sofi-nummer). Nederlanders krijgen een BSN bij de geboorteaangifte. Mensen met een andere nationaliteit krijgen hun BSN automatisch als zij zich als inwoner inschrijven bij de gemeente.