Chat met ons

Privacy

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en haar (wettelijke) taken uit te voeren, heeft de gemeente Eindhoven persoonsgegevens van je nodig. Het beschermen van persoonsgegevens staat daarbij hoog in het vaandel. De bescherming van persoons- en politiegegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg). Op de verwerking van persoonsgegevens is één van deze wetten van toepassing.

In de algemene privacyverklaring vind je algemene informatie over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en welke rechten je hebt op het gebied van privacy. We hebben dit ook uitgebreid vastgelegd in een privacybeleid.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De gemeente Eindhoven heeft een FG aangesteld. Dat is een onafhankelijke interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met de FG via fg@eindhoven.nl. Meer informatie over de FG vind je op de pagina 'Functionaris Gegevensbescherming gemeente Eindhoven'.

Specifieke verklaringen

De (wettelijke) taken en verplichtingen worden binnen de gemeente uitgevoerd door sectoren. Wil je specifiek weten wanneer welke persoonsgegevens van je worden verwerkt en waarom dat is? Gedetailleerde informatie hierover vind je terug in de specifieke privacyverklaringen. Voor specifieke privacyvragen kun je een mail sturen naar privacy@eindhoven.nl. Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene privacyverklaring.