Privacy

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen.

Specifieke verklaringen

In de specifieke privacyverklaringen staat per thema meer informatie over de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. Daar vind je bijvoorbeeld welke gegevens we gebruiken voor welk doel, en ook of en met wie we die gegevens delen.

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene privacyverklaring over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Eindhoven.

Deze pagina wordt nog verder aangevuld.