Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Eindhoven. Samen met het college van burgemeester en wethouders (B en W) vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De vergaderingen zijn openbaar. Je kunt ze bijwonen of online live volgen via het raadsinformatiesysteem (RIS). Daar kun je ook een onderwerp terugkijken en vind je actuele agenda's en bijbehorende documenten.

Of ben je op zoek naar