Inwoners- en overheidsparticipatie in Eindhoven

In Eindhoven werken inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en de overheid al jarenlang samen aan de ontwikkeling van de stad. Van lokale buurtinitiatieven tot het opstellen van beleid in het sociaal domein, en grote ruimtelijke ontwikkelingen. Mede door die samenwerking, die we ook wel participatie noemen, groeit onze stad snel. Om in de groeiende stad goed samen te kunnen blijven werken, hebben we onze kaders voor participatie aangescherpt. Die kaders staan in de nieuwe Nota Inwoners- en Overheidsparticipatie. Op deze pagina vind je informatie over het participatiebeleid van de gemeente Eindhoven.

Nota Inwoners- en Overheidsparticipatie

Doelgericht maatwerk gaat over duidelijke afspraken en verwachtingen. In de twee Eindhovense buurten Hemelrijken en Gildebuurt heeft de gemeente bijvoorbeeld €50.000,- beschikbaar gesteld voor inwoners, die ze zelf mogen verdelen. Dat vraagt om andere afspraken en verantwoordelijkheden dan bijvoorbeeld de herinrichting van een straat, waar de gemeente zelf de kaders bepaalt en rekening moet houden met verschillende aspecten, zoals verkeersveiligheid.

Bewust gesprek betekent dat alle Eindhovenaren mee moeten kunnen doen, en niet alleen degenen die het hardst roepen. Bij het opstellen van het preventief jeugdbeleid is bijvoorbeeld duidelijk geluisterd naar de behoeften van jongeren. Dat gebeurde onder andere door met Jong040 en de Jeugdraad te praten, en slim gebruik te maken van sociale media, maar ook door de jongeren op te zoeken in de wijken.

Het laatste uitgangspunt, energie en vernieuwing, gaat over het gebruikmaken van nieuwe, innovatieve vormen van participatie. Bij de herinrichting van het Stadhuisplein hebben we bijvoorbeeld verschillende vormen van participatie gebruikt. We hebben sociale media en het Digipanel ingezet en inwoners van verschillende wijken op een laagdrempelige manier naar hun mening gevraagd. Zo konden we ook doelgroepen bereiken die normaal minder van zich laten horen. Op die manier hebben er zo’n 5000 mensen meegedacht over dit project.


Je kunt ook de hele nota lezen: