Inwoners- en overheidsparticipatie in Eindhoven

In Eindhoven werken inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en de overheid al jarenlang samen aan de ontwikkeling van de stad. Van lokale buurtinitiatieven tot het opstellen van beleid in het sociaal domein, en grote ruimtelijke ontwikkelingen. Mede door die samenwerking, die we ook wel participatie noemen, groeit onze stad snel. Om in de groeiende stad goed samen te kunnen blijven werken, hebben we onze kaders voor participatie aangescherpt. Die kaders staan in de Nota Inwoners- en Overheidsparticipatie. Op deze pagina vind je informatie over het participatiebeleid van de gemeente Eindhoven.

Nota Inwoners- en Overheidsparticipatie

Stel je vraag