Subsidies

De gemeente subsidieert op verschillende gebieden (vrijwillige) activiteiten van inwoners en organisaties. Hieronder vind je een overzicht van gemeentelijke subsidies. Bij elk onderwerp staat hoe en wanneer je subsidie kunt aanvragen.

Meer informatie vind je in de

Algemene subsidieverordening van de gemeente Eindhoven
Verordening subsidiëring vrijetijdsaccommodaties en speeltuinen
Beleidsregels sanctionering termijnoverschrijding subsidie ontvangers

Daarnaast vind je in onderstaand pdf-bestand een selectie van de subsidieregelingen van de gemeente Eindhoven.

Subsidieregelingen cultuur

Voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur kun je subsidie aanvragen bij Stichting Cultuur Eindhoven. Meer informatie over de diverse mogelijkheden vind je op www.cultuureindhoven.nl.

Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) regelt de subsidies voor amateurkunst.