Subsidieregeling initiatieven specialistische (hybride) ambulante hulp

Let op

De rode knop op deze pagina opent een nieuw leeg aanvraagformulier. Jouw (deels ingevulde) aanvragen, documenten en correspondentie met de gemeente vind je op mijnsubsidie.eindhoven.nl. Kom je er niet uit? Bel 14 040.

Jeugdigen die specifieke specialistische hulp nodig hebben, moeten die thuis kunnen krijgen. Daarom zijn de gemeenten van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/ Zeeland (BEN) op zoek naar aanbieders van Jeugdhulp die initiatieven willen opzetten voor flexibele, hybride en intersectorale ambulante hulp. De gemeente Eindhoven stelt als coördinerend gemeente van het BEN, subsidie beschikbaar.

Stap voor stap

  1. Vul de bijlage (plan van aanpak) in.
  2. Ga naar Subsidie initiatieven specialistische ambulante jeugdzorg aanvragen (via knop "start aanvraag").
  3. Upload tijdens de aanvraag het ingevulde formulier.
  4. Binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ontvang je het besluit.  
  5. Is het besluit negatief, dan kun je bezwaar maken.

Heb je een goed idee voor een verbeterinitiatief? Neem dan contact op met Ingrid van Gool of Heinz Faber. Zij kunnen inschatten of het zinvol is een subsidieaanvraag in te dienen. En om je, als het zinvol is, op weg te helpen met de aanvraag.

Lees meer wat BEN doet en hoe BEN werkt op de website van Ben Brabant Zeeland.

Stel je vraag