Subsidieregeling initiatieven specialistische (hybride) ambulante hulp

Let op

De rode knop op deze pagina opent een nieuw leeg aanvraagformulier. Jouw (deels ingevulde) aanvragen, documenten en correspondentie met de gemeente vind je op mijnsubsidie.eindhoven.nlKom je er niet uit? Bel 14 040.

Deze subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2023. De te subsidiëren activiteiten onder deze regeling kunnen alleen tijdens deze looptijd te worden uitgevoerd. Houd hier rekening mee tijdens de aanvraag.

Houd deze pagina in de gaten als je wilt weten of deze subsidieregeling na 31 december 2023 een vervolg krijgt.

Jeugdigen die specifieke specialistische hulp nodig hebben, moeten die thuis kunnen krijgen. Daarom zijn de gemeenten van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/ Zeeland (BEN) op zoek naar aanbieders van Jeugdhulp die initiatieven willen opzetten voor flexibele, hybride en intersectorale ambulante hulp. De gemeente Eindhoven stelt als coördinerend gemeente van het BEN, subsidie beschikbaar.

Stap voor stap

  1. Vul de bijlage (plan van aanpak) in.
  2. Ga naar Subsidie initiatieven specialistische ambulante jeugdzorg aanvragen (via knop "start aanvraag").
  3. Upload tijdens de aanvraag het ingevulde formulier.
  4. Binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ontvang je het besluit.  
  5. Is het besluit negatief, dan kun je bezwaar maken.

Doel subsidieregeling BEN

 De gemeenten in Brabant en Zeeland willen geen kinderen meer uit huis plaatsen in een (gesloten) instelling. En ervoor zorgen dat kinderen bij wie dit wel gebeurd is terug naar huis kunnen. Daarvoor is specifieke passende hulp en kennis nodig. Uit de ‘Rode draden analyse – januari 2021’ blijkt dat deze hulp en kennis in Brabant en Zeeland ontbreekt. Hierdoor krijgen ongeveer 50 kinderen en jongeren tot 23 jaar, met complexe én meervoudige én weinig voorkomende problematiek, niet de hulp die nodig is. Met de subsidieregeling BEN willen de gemeenten dit oplossen.

Deze subsidieregeling is specifiek gericht op het oplossen lacunes in specialistisch (hybride) ambulante hulp, thuis of op een andere locatie.

Lees meer wat BEN doet en hoe BEN werkt op de website van VNG.

Stel je vraag