Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor iemand in hun directe omgeving. De gemeente ondersteunt mantelzorgers op diverse manieren.

Wanneer ben ik mantelzorger?

Je bent een mantelzorger als je langdurig en intensief zorgt voor iemand in je omgeving met een ziekte, psychische aandoening of beperking. Dat kan een familielid, vriend of buur zijn. Bijvoorbeeld als je zorgt voor je partner die chronisch ziek is, of een ouder die hulpbehoevend is. Of je zorgt voor je kind dat verstandelijk of lichamelijk beperkt is.

Er zijn jonge en oudere mantelzorgers, werkende en niet werkende personen. Iedere mantelzorger en iedere zorgsituatie is anders. Vaak wordt gesproken van mantelzorg als je minstens 8 uur per week, vrijwillig en onbetaald, voor tenminste 3 aaneengesloten maanden aan een naaste zorg verleent.

Hoe ondersteunt de gemeente mantelzorgers?

De gemeente ondersteunt mantelzorgers met onder andere respijtzorg (vervangende zorg), activiteiten en mantelzorgwaardering. Dit gebeurt via WIJeindhoven en het Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

Stel je vraag