Lopen in Eindhoven

Het is misschien niet de snelste manier om je door Eindhoven te verplaatsen, maar je hebt er verder niets voor nodig en het vraagt weinig ruimte. Lopen is vriendelijk voor de omgeving, duurzaam en bovendien gezond. Ongeveer 20% van de verplaatsingen in onze stad worden te voet gedaan. Maar is Eindhoven vriendelijk voor voetgangers?

Welke andere manier van vervoer je ook kiest, nagenoeg elke reis start en eindig je als voetganger. Soms is het voetgangersdeel van een reis kort (naar je fiets of auto), soms relatief lang (naar bushalte, station, school, werk of winkel).

In Eindhoven zien we dat de voetgangersdrukte het grootst is in en rond het centrum, station en winkelcentra. 

Lopen is meer dan verplaatsen alleen. Omdat je langzaam gaat, beleef je de omgeving veel meer.

Hoe die omgeving er uit ziet en is ingericht, bepaalt daarom veel sterker of het ook prettig is om er te lopen. Het versterkt ook de sociale structuren. Lopend heb je immers de grootste kans op ontmoeting met anderen. Met de grote bouwopgaven, vooral ín de stad, neemt het belang van de voetganger steeds meer toe. Er komen meer mensen op straat én de afstanden worden korter. Meer lopen is goed voor de stad en de mens, want het is duurzaam, schoon, gezond en gratis.

Voetgangersagenda Ruimte voor Lopen

In de visie Eindhoven op weg (2013) en de recente actualisatie daarvan (2022), is al vastgelegd dat lopen belangrijk is én belangrijker moet worden. Daarom zijn daarin al besluiten opgenomen over de positie van de voetganger in de verschillende deelgebieden van de stad. Tot op heden ontbreekt nog een echte uitvoeringsagenda voor de voetganger, (te) veel vindt nog impliciet plaats binnen andere trajecten en projecten. Lopen is te belangrijk om er geen specifieke verdere aandacht aan te geven, dus daarom wordt er nu een Agenda Ruimte voor Lopen voor Eindhoven opgesteld.

Via social media en het DigiPanel verzamelen we informatie voor de ontwikkeling van deze voetgangersagenda. We onderzoeken de kennis, houding, gedrag en behoeften ten opzichte van lopen. We bevragen inwoners en bezoekers van de stad over:

  • loopgewoonten
  • stimulansen en weerstanden
  • de beleving van de loopkwaliteit
  • behoeften in relatie tot lopen