College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Eindhoven op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar. Naast de burgemeester bestaat het college uit 7 wethouders.

burgemeester
wethouder van werk
economie en beroepsonderwijs
wethouder van design
cultuur en duurzaamheid
wethouder van jeugd
onderwijs en verkeer en vervoer
wethouder van wonen
wijken en burgerparticipatie
wethouder van ruimtelijke ordening en financiën
wethouder van actieve stad
diversiteit en vergunningen
wethouder zorg
welzijn en armoedebestrijding

Coalitieakkoord 2014-2018

De uitgangspunten voor het beleid van het college van B en W staan in het coalitieakkoord 2014-2018 Expeditie Eindhoven, iedereen mee.

Declaraties

Declaraties van het college van burgemeester en wethouders over 2017 vind je in de documenten hieronder: