College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Eindhoven op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar.

Naast de burgemeester bestaat het college uit 6 wethouders namens de coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. De coalitie zet voor de periode 2018-2022 in op een gezond leefklimaat, groenere wijken en binnenstad, economische versterking, beheersing en doorontwikkeling van het sociaal domein en het verbeteren van duurzame bereikbaarheid van en in de stad.

Coalitieakkoord 2018-2022

De uitgangspunten voor het beleid van het college van B en W staan in het coalitieakkoord 2018-2022:Evenwicht en Energie.

Of ben je op zoek naar