College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Eindhoven op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar.

Stadsgezanten

Naast de wethouders zijn er twee stadsgezanten benoemd. Deze gezanten zijn bedoeld om - op bestuurlijk niveau - een doorbraak of versnelling voor elkaar te krijgen op complexe maatschappelijke opgaven. Opgaven die erg belangrijk zijn voor de samenleving in onze stad en die vragen om extra aandacht en focus. De stadsgezanten gaan nauw samenwerken met het stadsbestuur en hun netwerk binnen en buiten de gemeentelijk organisatie. Beide gezanten vallen bestuurlijk onder de portefeuilles van hun partijgenoten in het college.

Bestuursakkoord 2022-2026

De uitgangspunten voor het beleid van het college van B en W staan in het bestuursakkoord 2022-2026: Samen Morgen Mooier Maken.

 

Stel je vraag