Rik Thijs

Sinds juni 2019 ben ik wethouder van Eindhoven. Hiervoor was ik sinds 2014 raadslid voor Groen Links, waarvan de laatste jaren als fractievoorzitter. Voor mijn wethouderschap, werkte ik onder andere als strategisch adviseur bij de gemeente Valkenswaard en als project medewerker Duurzame Ontwikkeling op de Avans Hogeschool. Mijn doel voor de komende jaren is een groene en gezonde (binnen)stad en samen de schouders eronder om de energietransitie te realiseren.

Rik Thijs in de actualiteit

Portefeuille

Klimaat
Coördinatie duurzaamheid
Energie
Groen
Water
Openbare ruimte
Aardgasloze wijken
Circulaire economie
Circulaire economie
Dierenwelzijn
Erfgoed