Omgevingsvergunning voor de uitwegactiviteit

Om met je auto van je eigen perceel de openbare weg (of andersom) op te mogen rijden, heb je in een aantal gevallen een Omgevingsvergunning voor de uitwegactiviteit nodig. Zo kunnen we beoordelen of dit op de gewenste plaats bijvoorbeeld wel veilig kan.

Stap voor stap

  1. Check of je een vergunning nodig hebt in het Omgevingsloket.
  2. Is dat zo? Vraag de vergunning aan en zorg dat de bijlagen de juiste naam hebben.
  3. Je ontvangt een bevestiging. Is je aanvraag compleet, dan nemen we deze in behandeling. Anders vragen we om meer gegevens.
  4. We vragen advies op en beoordelen je aanvraag.
  5. Je ontvangt meestal binnen 8 weken bericht.
  6. Als je geen vergunning krijgt mag je de werkzaamheden niet uitvoeren. Je kunt een aangepaste aanvraag indienen.
  7. Als je de vergunning krijgt, kun je beginnen met de werkzaamheden.

Om dit in- of uitrijden goed mogelijk te maken, is vaak een aanpassing van de openbare ruimte nodig. Deze aangepaste bestrating heet na de aanleg ervan een uitweg. 
Ook als er geen aanpassing van de openbare ruimte noodzakelijk is, heb je een vergunning nodig om op de gewenste plaats je perceel in of uit te mogen rijden. 

Zonder de omgevingsvergunning voor de uitwegactiviteit mag je geen aanpassingen doen aan de openbare ruimte. Bovendien mag je deze aanpassingen nooit zelf uitvoeren. Als je een vergunning omgevingsplanactiviteit voor een uitweg hebt gekregen, neem dan contact met ons op via 14 040. Wij voeren deze werkzaamheden dan op jouw kosten uit. Je krijgt van te voren een opgaaf van de kosten. 

Je hebt niet in álle gevallen een vergunning nodig

Maakt de uitweg bijvoorbeeld onderdeel uit van een aanvraag van een nieuwbouwproject? Dan beoordelen we de uitweg samen met de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit. Je betaalt dan geen aparte legeskosten voor de uitweg. Voor de aanleg van de uitweg betaal je wel aanlegkosten (kijk voor meer info bij “Wat betaal ik voor een aanvraag?”).

Verschillende soorten uitwegen

Er is een verschil tussen een personenauto-uitweg en een bedrijfsuitweg. Bij een woning of bedrijf wordt maximaal 1 uitweg toegestaan. De toegestane breedte voor een uitweg voor een personenauto bij een woning is maximaal 4 meter. Bij een bedrijfsuitweg is de toegestane breedte maximaal 8 meter. Als het ruimtelijk mogelijk is, dan kun je voor een bedrijfspand een vergunning op maat krijgen voor bredere uitweg. Heeft je bedrijf een frontbreedte van 50 meter of meer? Dan mag je 2 uitwegen aanleggen.

Stel je vraag