Woningsplitsing

Wil je een woning of een legaal kamersgewijs bewoond pand wijzigen/verbouwen naar meerdere woningen (appartementen/studio’s)?  Dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Je kunt één omgevingsvergunning aanvragen voor zowel gebruik in afwijking met het omgevingsplan als voor bouwen.

De volgende vragen hebben betrekking op het onderdeel 'gebruik in afwijking met het omgevingsplan’. Kijk voor meer informatie over het onderdeel bouwen op de pagina Omgevingsplanactiviteit bouwen.

Stel je vraag