Erfgoed

Eindhoven wil haar erfgoed herkenbaar en zichtbaar maken. Erfgoed levert de basis voor eigen identiteit en daarmee voor meer waardering van de eigen leefomgeving. Het Erfgoedhuis vertelt de verhalen van de stad. We laten de geschiedenis en de ontwikkeling van Eindhoven zien. Door kennis van het verleden, kunnen we het heden beter te begrijpen en goede keuzes te maken voor de toekomst. Zo beschermen en behouden we de historie van de stad. Het ultieme doel is om ons cultureel erfgoed over te dragen aan de generaties na ons.

Stel je vraag