Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging al veel informatie. Maar misschien wil jij nog iets anders of iets specifieks weten? Je kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. Je kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersoon. Die kan je helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat je daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

Stap voor stap

1. Kijk eerst op deze pagina waarover je een Woo-verzoek kunt indienen.
2. Vul het digitaal formulier in of dien schriftelijk een verzoek in.
3. We nemen binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek een beslissing. Die termijn kunnen we als dat nodig is met 2 weken verlengen.
4. We sturen jou d
e informatie toe, tenzij er volgens de wet redenen zijn waarom we dat niet kunnen doen.

Wat is de Wet open overheid?

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de wet is dat de overheid toegankelijker wordt. Een belangrijke verandering ten opzichte van de Wob is dat de gemeente op termijn nog veel meer informatie zelf gaat aanbieden dan nu het geval is. Gemeenten krijgen van de landelijke overheid de tijd om dit goed te regelen, zodat documenten goed vindbaar en toegankelijk zijn.

gemeente Eindhoven en de Woo

Stel je vraag