Chat met ons

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging al veel informatie. Maar misschien wil jij nog iets anders of iets specifieks weten? Je kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. Je kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersoon. Die kan je helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat je daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

Stap voor stap

1. Kijk eerst op deze pagina waarover je een Woo-verzoek kunt indienen.
2. Vul het digitaal formulier in of dien schriftelijk een verzoek in.
3. We nemen binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek een beslissing. Die termijn kunnen we als dat nodig is met 2 weken verlengen.
4. We sturen jou d
e informatie toe, tenzij er volgens de wet redenen zijn waarom we dat niet kunnen doen.