Europese projecten

Hier lees je meer over enkele Europese projecten waaraan de gemeente Eindhoven deelneemt.

Inhoudsopgave

Heat Insyde

Hoe slaan we warmte op zonder verlies? Heat Insyde maakt dit mogelijk door een innovatieve warmtebatterij op basis van zouthydraten.

Heat Insyde richt zich op de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve warmtebatterij voor consumenten. De batterij maakt het mogelijk om duurzaam opgewekte energie op een goedkope en efficiënte manier op te slaan, zodat die ook beschikbaar is op windstille en bewolkte dagen.

Het project werkt met een aantal kennispartijen waaronder TU/e en TNO die grote kennis en ervaring hebben met warmteopslag. De warmtebatterij zal in drie Europese proeftuingebieden worden gedemonstreerd. Eindhoven is één van de proeftuinen waar de testopstelling gerealiseerd wordt; in de wijk Strijp R (particulier bezit) en bij een huurwoning van woningcorporatie Trudo. Omdat de gebruiksvriendelijkheid van de batterij belangrijk is, wordt de eindgebruiker direct betrokken bij het ontwikkelproces.

Projectgegevens

EnergyMeasures

EnergyMEASURES richt zich op het verlagen van energiearmoede in verschillende steden, ook in Eindhoven. Welke sleutelfactoren zijn belangrijk in het ontstaan van armoede? En welke rol kan het energieverbruik en gedrag hierin spelen? Dat zijn twee belangrijke vragen waar het project zich op richt. Daarnaast wordt gekeken hoe gemeentes, woningbouwcorporaties en andere organisaties inwoners kunnen helpen die moeite hebben met het betalen van de energierekening.

Inwoners van Eindhoven kunnen gratis energieadvies aanvragen via Project Energiebox. De adviezen worden gegeven door langdurig werkloze 55-plussers, die met dit project zijn opgeleid tot deskundig energiecoach. De resultaten uit het onderzoek van EnergyMEASURES worden gebruikt om een aanvullende training aan de coaches te geven. Daarbij gaat extra aandacht naar de vraag hoe gedragsverandering langdurig door kan werken. Vanaf oktober 2021 gaat de gemeente samen met de andere Nederlandse partners in het project Het PON-Telos en DuneWorks, onder de naam EnergieboxPLUS in het kader van EnergyMEASURES 400 Eindhovense huishoudens begeleiden in de strijd tegen energiearmoede.

Projectgegevens


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 894759. Topic: Energy, Environment, Resources.

Unalab

Hoe maken we de stad klimaatbestendig voor de toekomst? Door te zoeken naar op de natuur geïnspireerde oplossingen. Eindhoven is een van de drie demonstratiesteden in het EU Horizon 2020 project Unalab. Hoofddoel van dit project is de toepassing van Nature Based Solutions demonstreren in een stedelijke omgeving.

Er wordt onderzocht wat deze oplossingen doen voor de biodiversiteit, de klimaatdoelstellingen en de hittestress in een stad. In Eindhoven is het NRE-terrein naar voren geschoven om de biodiversiteit te vergroten. Ook het Stadhuis, het stukje tussen het Stadhuis en het Designhuis, het Clausplein, de Vestdijk en de GGzE worden hieraan gekoppeld en onderzocht. Een voorbeeld van een oplossing die is geïnspireerd op de natuur is het planten van bomen en planten om hitte tegen te gaan.

Andere demonstratiesteden zijn Tampere in Finland en Genua in Italië. Het project zal ook een boost geven aan de Duurzame Daken. Ook zal het een reeks verdere innovatieve maatregelen, gericht op verduurzaming van de binnenstad door vergroening en verbetering van de waterhuishouding, mede financieren.

Projectgegevens


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 730052 │ Topic: SCC-2-2016-2017: Smart Cities and Communities Nature-based Solutions.

Passport For Work

Hoe vernieuwen we de arbeidsmarkt? Door het aanbieden van een vernieuwend loopbaanplatform, waar professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid centraal staan. Passport for Work wil de kloof tussen vraag en aanbod verkleinen door bijvoorbeeld het realiseren van modules op het gebied van zachte vaardigheden en een leven lang ontwikkelen.

Hoe werkt het?

In Passport for Work (PfW) wordt gewerkt aan een vernieuwend loopbaanplatform waar professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid centraal staan. PfW gaat in op de kloof op de arbeidsmarkt voor lager opgeleiden, door een vaardighedenpaspoort te creëren door vaardigheden af te nemen door middel van digitale spelletjes. Op basis hiervan kunnen werkzoekenden in beeld gebracht worden bij werkgevers (vooral in de techniek, zorg en bouw).

Dit vraagt om een nieuwe manier van denken over vaardigheden in relatie tot arbeid, bij zowel de werkzoekenden als de werkgevers. PfW richt zich, in eerste instantie, op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (met speciale aandacht voor statushouders) en is verbonden met regionale initiatieven zoals de Gasvrije wijken in Eindhoven, innovatieve Zorg en Robotica. Die verbinding zit bijvoorbeeld in het faciliteren van werkgelegenheid rondom aardgasvrije buurten. Raat Healthcare and Robotica heeft twee doelen met het project: enerzijds de werkgelegenheid vergroten en stroomlijnen en anderzijds het creëren van begrip en bewustwording rond deze stedelijke innovatie onderwerpen. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk dan het nieuws op de website van Passport for Work.

Projectgegevens

 • Projectpartners: 04Werkt, Provincie Noord-Brabant, Summa college, Fontys Hogeschool, TNO, Leerwerkloket ZO Brabant, WijEindhoven, TU/e, MKB Eindhoven
 • Totale budget: EUR 4.923.494,00
 • Duur: November 2018 – Oktober 2021
 • Vragen? Neem dan contact op met Erik Lubbers
 • Bekijk hier de Website van Passport for Work


This project has received funding from the European Union’s Regional Development Fund Urban Innovative Actions.

Zo werkt Passport for Work

EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility is een innovatiegemeenschap op het gebied van stedelijke mobiliteit, ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). De gemeenschap bestaat uit 48 partners uit 15 Europese landen. EIT Urban Mobility wil de toegang tot mobiliteit verbeteren, de aantrekkelijkheid van steden vergroten en de concurrentiepositie van Europa versterken. Het consortium heeft als motto “Mobility for Liveable Urban Spaces”.

Het richt zich op het vervoeren van mensen, het verbinden van gemeenschappen, het ondersteunen van bedrijven en het herinrichten van de openbare ruimte. De focus ligt op ruimte in de stad. Gezamenlijk wil het consortium komen tot een leefbare stad, waarbij de gebruiker en de bewoner centraal staan. Vanuit Europa worden fondsen beschikbaar gesteld om projecten binnen de EIT Urban Mobility te realiseren. Concreet wordt het geld onder andere gebruikt voor:

 • oplossingen die bijdragen aan de uitdagingen waar we voor staan. Denk aan de verdichting van de binnensteden, het terugdringen van CO2-uitstoot, verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van economische toplocaties, leefbaarheid en vergroening van de stad;
 • het opleiden van de volgende generatie professionals op het gebied van stedelijke mobiliteit;
 • het oprichten van een fonds dat startups en MKB ondersteunt bij het succesvol ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve producten en diensten.

EIT Urban Mobility brengt partners van onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties, bedrijven en steden samen om deze doelstellingen te verwezenlijken. Hierbij gaan de partnersteden dienen als testgebieden en living labs waar nieuwe mobiliteitsoplossingen in een vroeg stadium worden geïmplementeerd. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van  de uitdagingen in deze steden.

Projectgegevens

EiT Urban Mobility is an initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Onderdeel van EiT Urban Mobility is: 

SmartHUBS

In SmartHUBS wordt gezocht naar slimme overstappunten buiten de stad om last-mile oplossingen slimmer te maken, waardoor mensen op innovatievere manieren gaan reizen. Het doel is zorgen dat het zo aantrekkelijk wordt om naar SmartHUBS te gaan, dat men dit verkiest boven parkeren in de binnenstad. In het EIT Urban Mobility project SOUL zijn gegevens verzameld waarop SmartHUBS verder bouwt

Voorbeelden zijn de overstap op elektrisch vervoer om fossielvrij de binnenstad in te gaan, en grote vrachtwagens buiten het centrum te houden of door bezoekers van buiten de stad te laten overstappen op ander transport (OV of deelfiets).

Projectgegevens

Onderdeel van EiT Urban Mobility is: 

UMCASE

UMCASE richt zich op het verbeteren van vervoersoplossingen voor met name de meest kwetsbare gebruikers. Dit doen ze door vervoersoplossingen beter af te stemmen op individuele behoeften en kenmerken. Deze methode wordt aangeboden aan steden en op de lange termijn aan mobiliteitsaanbieders. 

De UMCASE-methode is gebaseerd op een design thinking-benadering die gebruikt kan worden door burgers, vertegenwoordigende organisaties van burgers, relevante stedelijke belanghebbenden en vervoersaanbieders. Daarnaast laat het bedrijven intensief samenwerken op het gebied van ideeënvorming. Twee pilot-steden zijn gekozen om UMCASE te testen met elk een specifieke doelgroep. In de stad Vitoria zal de focus liggen op ouderen, inclusief de digitale uitdagingen, terwijl in de stadEindhoven de focus zal liggen op reizigers met een laag inkomen.

Projectgegevens

 • Totale budget: EUR 149.000,00
 • Duur: September 2021 - 2022
 • Vragen? Neem contact op met Niels Wiersma

VvE Transitiecentrum Brabant (VTCB)

Verenigingen van Eigenaars (VvE's) zijn een belangrijke partij in de energietransitie. In de Warmtewijzer kun je via de postcode van het VvE complex zien welke plannen er in jouw buurt zijn om van het aardgas af te gaan en hoe je jouw eigen complex hierop kunt voorbereiden. 

VvE's die hun complex willen verduurzamen kunnen hulp krijgen van het VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB). Het VTCB organiseert informatiebijeenkomsten in de stad. Tijdens de informatiebijeenkomsten krijgen VvE's tips over mogelijke maatregelen, subsidies, juridische en bouwkundige zaken. Daarnaast zijn er korte cursussen voor VvE-bestuurders en kunnen enthousiaste VvE's begeleiding krijgen bij de verduurzaming. Hulp nodig bij verduurzamen? Wil jouw VvE stappen maken in de energietransitie en verduurzamen? Kijk op de website van VTCB en schrijf je in voor een informatieavond.

Projectgegevens

 • Samenwerkingspartners: VvE Belang, de gemeenten Eindhoven, Waalwijk, Oss, Oosterhout en Tilburg en 3 VvE beheerkantoren: VP&A Groep,  VB&T VvE diensten en Clijbedi. 
 • Duur: 2021 - 2023
 • Vragen? Neem dan telefonisch contact op met VTCB via 085 23 77 444 of mail naar info@vtcb.nl
 • Bekijk hier de Website van VTCB

VTCB is tot stand gekomen met subsidie van OPZuid en de EU.

European Digital Innovation Hub

Digital Innovation Hubs hebben als opdracht om hun klanten en stakeholders vooruit te helpen in hun digitale volwassenheid. Brainport Eindhoven heeft in 2021 een aanvraag ingediend om de status van Digital Innovation Hub te krijgen.

Wanneer ze deze krijgen hangt hier een financiering van 7 jaar aan vast. Hierbinnen wordt de gemeente Eindhoven vertegenwoordigd door het UDI-Urban Development Initiative. De aanvraag wordt gedaan namens VNG en IPO. Het doel van de gemeente is om hiermee de digitale dienstverlening te verbeteren.

Projectgegevens

NETCO

De COVID-19 crisis biedt een unieke kans om de toegang tot huisvesting te verbeteren voor de meest kwetsbare en gediscrimineerde groepen in onze gemeenschappen, door hen te betrekken via gemeenschapsformules.

Deze gemeenschapsformules geven bewoners een actieve rol in het lopende beheer van de woongemeenschap. Hiermee wil NETCO meer betrokkenheid van met name de huishoudens met lagere inkomens bereiken om hiermee de sociale cohesie te versterken. Dit wil NETCO bereiken door middel van een reeks online- en persoonlijke evenementen waar praktijkvoorbeelden uit Europese steden worden uitgewisseld.

Projectgegevens

 • Totale budget: EUR 15.286.000,00
 • Duur: Maart 2022 - 2024
 • Heb je vragen? Neem dan contact op met Yvonne Blankwater

Stel je vraag