Erkenning kind en adoptie

Ben je als (aanstaande) ouders niet getrouwd en heb je geen geregistreerd partnerschap? Of ben je duo-moeder? Dan kun je als vader, of als moeder uit wie het kind niet geboren is, het kind erkennen. Hiermee neem je het ouderschap op je. Hebben jullie allebei de Nederlandse nationaliteit? Dan kun je hiervoor online een afspraak maken.

Stap voor stap

  1. Maak een afspraak.
  2. Kom met de benodigde documenten naar het Inwonersplein.
  3. Je erkent het kind tijdens de afspraak.
  4. Erken je jullie eerste kind? Dan kies je ook de achternaam.
  5. Onze medewerker maakt een erkenningsakte op.

Sinds 1 januari 2023 hoeft het gezag bij erkenning niet meer afzonderlijk aangevraagd te worden.

Let op! Voor kinderen die vóór 1 januari 2023 zijn erkend en die na 1 januari 2023 worden geboren moeten de ouders nog zelf het gezag aanvragen.

Lees meer over duo-moeders en het ouderschap op rijksoverheid.nl.

Stel je vraag