Toestemming erkenning kind (PDF)

Met dit formulier geeft de moeder toestemming haar kind te erkennen. 
Op 1 januari 2023 is de situatie om het verkrijgen van gezamenlijk gezag veranderd. Ook ouders die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, krijgen gezamenlijk gezag door een erkenning na 1 januari 2023.

Als de moeder niet wil dat de erkenner het gezag automatisch krijgt, moet ze in persoon aan de balie komen voor de erkenning.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Begin
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Wordt het kind voor of na de geboorte erkend?
Krijgt het kind straks de achternaam van de erkenner?
Heeft de erkenner al eerder een kind bij de aanstaande moeder erkend?
Wat is de leeftijd van het kind?
Het kind moet persoonlijk toestemming voor erkenning geven én hij of zij kan zelf een achternaam kiezen.

Sluit dit formulier.
Kom samen met de erkenner en het kind naar de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Sluit dit formulier.

Jonger dan 12

Krijgt het kind achternaam van de erkenner?
Heeft de erkenner al eerder een kind bij deze moeder erkend?
Gegevens van het kind
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Adresgegevens van het kind
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Gegevens van de moeder
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Adresgegevens van de moeder
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Gegevens erkenner
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Woont de erkenner op hetzelfde adres als de (aanstaande) moeder?
Adresgegevens erkenner
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
De erkenner en de moeder moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de erkenning van het kind. Dit formulier is daarom niet nodig. Maak een afspraak voor het erkennen van het kind.