Toestemming erkenning kind (PDF)

Met dit formulier geeft de moeder toestemming aan de erkenner haar kind te erkennen.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • 1 Huidige: Begin
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Wil je het kind voor of na de geboorte erkennen?
Krijgt het kind straks jouw achternaam?
Heb je al eerder een kind bij de aanstaande moeder erkend?
Wat is de leeftijd van het kind?
Het kind moet persoonlijk toestemming voor erkenning geven én hij of zij kan zelf een achternaam kiezen.

Sluit dit formulier.
Kom samen met de moeder en het kind naar de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Sluit dit formulier.

Jonger dan 12

Krijgt het kind jouw achternaam?
Heb je al eerder een kind bij deze moeder erkend?
Gegevens van het kind dat je wilt erkennen
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Adresgegevens van het kind
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Gegevens van de moeder
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Adresgegevens van de moeder
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Gegevens erkenner
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Woon je op hetzelfde adres als de (aanstaande) moeder?
Adresgegevens erkenner
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
De erkenner en de moeder moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de erkenning van het kind. Dit formulier is daarom niet nodig. Maak een afspraak voor het erkennen van het kind.